Omron M2BJ Omron _  Buzzer Unit Series with Cylindrical 22-mm × 16-dia. Body
Omron M2BJ Omron _ Buzzer Unit Series with Cylindrical 22-mm × 16-dia. Body
Omron M16 Omron _ Cylindrical 16-dia. Indicator
Omron M16 Omron _ Cylindrical 16-dia. Indicator
Omron A165K Omron _ Separate Construction with Cylindrical 16-dia. Body
Omron A165K Omron _ Separate Construction with Cylindrical 16-dia. Body
Omron A165S / W Omron _ Separate Construction with Cylindrical 16-dia. Body
Omron A165S / W Omron _ Separate Construction with Cylindrical 16-dia. Body
Omron A16 Omron _ Separate Construction with Cylindrical 16-dia. Body
Omron A16 Omron _ Separate Construction with Cylindrical 16-dia. Body
Switch To Desktop Version